معاون آموزشی دانشگاه خبرداد:

آغاز فرآیند جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی کاربردی از امروز

معاون آموزشی ...

جلسه شورای فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

بیست و هشتمین جلسه شورای فرهنگی و ...

 

رئیس واحد استانی سیستان و بلوچستان منصوب شد

 

دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی ...

 

 سیزدهمین نشست شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور دکتر محمد حسین امید رئیس ...

مراسم اعتکاف 95
38گردهمایی واحدهای استانی
38گردهمایی واحدهای استانی
38گردهمایی واحدهای استانی
حرم مطهر امام خمینی (ره) سال 1395
حرم مطهر امام خمینی (ره) سال 1395
در این تب دسترسی به سرفصل های مصوب قرار می گیرد