مشاور عالی سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی خبرداد:

ارزیابی کیفی مدرسان فعال دانشگاه جامع علمی ...

 

 رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان مرکزی تاکید کرد:

استقبال دانشجویان اراک از رشته های ...

شست روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد

چهل و یکمین نشست روسای واحدهای استانی ...

مراسم اعتکاف 95
38گردهمایی واحدهای استانی
38گردهمایی واحدهای استانی
38گردهمایی واحدهای استانی
حرم مطهر امام خمینی (ره) سال 1395
حرم مطهر امام خمینی (ره) سال 1395
در این تب دسترسی به سرفصل های مصوب قرار می گیرد